Conflicthantering

Basistraining conflicthantering in de gezondheidszorg

Deze cursus is een basistraining conflicthantering in de gezondheidszorg. U krijgt inzicht in de signalen waaraan u opkomende conflicten kunt herkennen en handvatten om conflicten te voorkomen. Tevens leert u hoe u zo goed mogelijk met reeds bestaande conflictsituaties kunt omgaan.

1 nov 2016
Conflicthantering MIDDEN VAN HET LAND

De training bestaat uit een combinatie van praktische theorie en het zelf oefenen van vaardigheden. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • conflicthanteringsstijlen (waaronder een test om eigen voorkeursstijlen vast te kunnen stellen)
 • valkuilen bij conflicthantering
 • principieel onderhandelen (Harvard-methode: principes, fasering e.d.)
 • omgaan met emoties en weerstanden
 • werkdefinitie belangen
 • vraagtechnieken om belangen te kunnen achterhalen
 • systemische kijk op conflicten
 • bewustwording van eigen kwaliteiten
 • plaats van mediation in methodes van conflictbeslechting
 • wanneer zelf oplossen; wanneer een professionele mediator inschakelen
 • belang van preventie en tijdige interventie
 • escalatiemodel (Glasl)