VWS enthousiast over resultaten project RIO

08 oktober 2018

Het project RIO (individualisering opleidingsduur) blijft zijn vruchten afwerpen. Zo is de verkorting van de opleidingsduur wederom toegenomen ten opzichte van de vorige metingen. VWS reageert hier positief op. Tijdens de presentatie van de opbrengsten van het project, op 13 september 2018, complimenteerde Bas van den Dungen (directeur generaal curatieve zorg) het veld met de enorme stappen die gezet worden om medisch specialisten individueel op te leiden.

Het project RIO (individualisering opleidingsduur) blijft zijn vruchten afwerpen. Zo is de verkorting van de opleidingsduur wederom toegenomen ten opzichte van de vorige metingen. VWS reageert hier positief op. Tijdens de presentatie van de opbrengsten van het project, op 13 september 2018, complimenteerde Bas van den Dungen (directeur generaal curatieve zorg) het veld met de enorme stappen die gezet worden om medisch specialisten individueel op te leiden.

In de periode 2014-2018 heeft de Federatie samen met vele opleiders, aios en andere betrokkenen, hard gewerkt om de opleidingen tot medisch specialist optimaal af te stemmen op de competenties en het ontwikkeltempo van individuele aios. Deze inspanningen resulteerden in een forse afname van de opleidingsduur. De laatste meting wijst uit dat de aios die tussen juli 2017 en juli 2018 uitstroomden gemiddeld 2,91 maanden korter over hun opleiding deden dan voorheen. Opvallend daarbij is vooral de toename van de maanden verkorting die aios op grond van versnellingkregen. Op basis van de metingen verwacht de Federatie dat de uitstromers in 2018 daadwerkelijk 3 maanden korter opgeleid zullen zijn, waarmee de afspraken uit het Opleidingsakkoord behaald worden.

Nieuwe mindset

Maar naast deze harde resultaten prijst Van den Dungen vooral de nieuwe ‘mindset’ die ontstaan is. Hoewel voor veel opleiders, aios en opleidingsinstellingen de bezuinigingsopdracht rauw op hun dak kwam, hebben ze deze aanleiding aangegrepen om de kwaliteit van de opleidingen verder te versterken. Zo hebben de EPA’s hun weg gevonden naar alle opleidingsplannen, waarmee de ontwikkeling van aios objectiever gevolgd kan worden en de opleiding beter afgestemd kan worden op wat de aios al kan en wat hij nog wil leren.

Resultaten

De belangrijkste opbrengsten van project RIO worden beschreven in onderstaande prezi:

 

Uitdaging

Hoewel project RIO na dit gesprek bij VWS officieel afgerond is, is het proces van individualiseren uiteraard nog niet afgerond. De vraag of aios de ruimte (blijven) ervaren om de opleiding af te stemmen op hun ontwikkelwensen, hangt niet alleen af van inhoudelijke aspecten. Juist de bedrijfskundige elementen vormen hier een uitdaging. De verminderde aiosbeschikbaarheid op de werkvloer maakt het noodzakelijk om taken te herschikken, wat in de huidige knellende arbeidsmarkt een steeds groter probleem wordt.

Implementatie

Opleiders, aios, wetenschappelijke verenigingen en leerhuizen die bezig zijn met de verdere implementatie van individueel opleiden kunnen daarvoor de RIO-producten gebruiken die in het ondersteuningsmateriaal van deze website staan. Ook tijdens het MMV-congres op 12 december kun je tijdens diverse sessies bruikbare kennis en praktijkervaringen opdoen.