Ziekenhuis failliet. Wat betekent dit voor aios?

29 oktober 2018

Afgelopen week gingen het MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen failliet. In deze ziekenhuizen werden ongeveer dertig aios opgeleid. Wat betekent dit faillissement voor hen?

De Federatie Medisch Specialisten en de LAD hebben een Q&A opgesteld over de gevolgen van een faillissement voor zorgverleners.  Hierin staat onder andere de volgende informatie voor aios:
‘De curator is verplicht om schriftelijk mededeling te doen aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) als sprake is van een faillissement. Het faillissement zal voor de RGS aanleiding zijn om de opleidingserkenning in te trekken. Wanneer een andere opleidingsinstelling bereid is om u verder op te leiden, dan wordt de beschikbaarheidsbijdrage aan de nieuwe opleidingsinstelling toegekend. Dit maakt het voor u als aios gemakkelijker om elders uw opleiding voort te zetten. U dient dan samen met uw nieuwe opleider het opleidingsschema aan te passen en de aanpassingen aan de RGS door te geven.’

Prioriteit

In een reactie naar Medisch Contact heeft de RGS laten weten dat ze de opleidingserkenning nog niet ingetrokken hebben omdat dit nu geen prioriteit heeft. ‘Wat we nu doen is alle opleiders vragen of ze al een alternatief hebben gevonden voor hun aios’, zegt een woordvoerder van de RGS. ‘Dat lijkt voor het overgrote deel het geval; binnen een week of twee stappen deze aios over naar een andere opleider.’

In MC Slotervaart zijn er voor zeven specialismen aios werkzaam (in MC IJsselmeerziekenhuizen zijn geen aios werkzaam). Hoewel de zorg/overplaatsing van patiënten op dit moment de hoogste prioriteit heeft, spannen opleiders zich enorm in om een andere opleidingsplaats te vinden voor aios. Voor sommige aios is dit al gelukt. De aios en opleiders die het betreft, ontvangen ook bericht van de RGS, die hulp aanbiedt bij het vinden van een oplossing.

Ondersteuning vanuit de Federatie, LAD en De Jonge Specialist

De Federatie, LAD en De Jonge Specialist hebben de afgelopen dagen samen opgetrokken om de a(n)ios in MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen van informatie en advies te voorzien na het faillissement van beide ziekenhuizen. Ook heeft er een telefonisch spreekuur met de betrokken aios in MC Slotervaart plaatsgevonden en zijn de eerder genoemde Q&A’s verstuurd.

Ook de komende tijd blijven we aios ondersteunen. Heb je een vraag? Neem dan contact op met het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD via (088) 134 4 1 12 of info@demedischspecialist.nl