Kennisdelingsbijeenkomst e-portfolio

Regie nemen over de inrichting van het digitaal portfolio

De Federatie Medisch Specialisten organiseert een kennisdelings- en netwerkbijeenkomst over de regie nemen bij het inrichten van het digitaal portfolio. Deze bijeenkomst is op donderdag 18 mei, voorafgaand aan de Raad Opleiding, in de Domus Medica.

18 mei 2017
Kennisdelingsbijeenkomst e-portfolio Domus Medica

Om de individualisering van de opleidingsduur in de praktijk te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat het digitale portfolio de opleider en aios ondersteunt bij de uitvoering van het (landelijk) opleidingsplan en het opleiden in de dagelijkse praktijk. Het digitale portfolio moet zo zijn ingericht dat het:

  1. Aansluit bij de opbouw van het (landelijke) opleidingsplan;
  2. Aios ondersteunt bij het registreren en accorderen van leerervaringen
  3. Opleiders ondersteunt bij het volgen, toetsen, beoordelen en verantwoord bekwaam verklaren van aios.

Het ligt dan ook voor de hand dat de wetenschappelijke vereniging, als verantwoordelijke voor het opleidingsplan, de regie neemt over de inrichting van een digitaal portfolio dat het opleidingsproces optimaal ondersteunt. Omdat veel wetenschappelijke verenigingen hierbij tegen vergelijkbare vraagstukken aanlopen, organiseren wij deze bijeenkomst.

Programma

Tijdens deze bijeenkomst vertellen collega’s over hun aanpak en praktijkervaringen. Hierbij is er volop ruimte om vragen te stellen en van elkaar te leren.

  1. Prof. dr. S.E. (Suzanne) Geerlings, AMC, met Dr. J. (Jarom) Heijmans, aios, over de aanpak van de Interne Geneeskunde om te komen tot inrichting en realisatie van een digitaal portfolio dat de gewenste ondersteuning kan bieden voor het EPA-gericht opleiden
  2. Dr. L.M. (Leon) van den Toorn, MD, PhD, MSc, Erasmus MC, over de aanpak van de Longziekten na de selectie van de leverancier, bij de ontwikkeling van het portfolio, de introductie bij opleiders en aios en de overgangsperiode van het oude naar het nieuwe portfolio
  3. Dr. P.H.P. (Pascal) de Jong, Maasstad Ziekenhuis, over de aanpak van de Reumatologie bij de inrichting van het portfolio en de introductie bij opleiders en aios in de praktijk.
  4. Drs. S. (Sophie) Keinhorst, MUMC+, aios kindergeneeskunde, over de aanpak van de Kindergeneeskunde bij het portfolio (epass)

Waar en wanneer

Datum: donderdag 18 mei 2017
Tijd: 16.30 - 18.00 (voorafgaand aan de Raad Opleiding, met ruimte voor Raadsleden om tussen de bijeenkomsten te eten)
Locatie: Domus Medica Utrecht, C5

Doelgroep en aanmelden

Deze bijeenkomst is bedoeld voor vertegenwoordigers vanuit wetenschappelijke verenigingen, bureaumedewerkers en raadsleden die betrokken zijn bij het herzien van het portfolio. U kunt zich aanmelden per mail voor deze bijeenkomst bij Sonja Wouters (s.wouters@demedischspecialist.nl).