Masterclass Doelmatigheid voor onderwijskundigen

Als onderwijskundige kun je hierbij tegen vragen aan lopen. Hoe maak je opleiders op een prettige manier bewust van wat doelmatigheid betekent en hoe er in de opleiding invulling aan te geven? Hoe neem je die aandacht op in het kwaliteitssysteem? Wat als de opleider zich buiten jouw directe bereik bevindt? In de masterclass doelmatigheid voor onderwijskundigen - georganiseerd door het Bewustzijnsproject - krijg je praktische methodieken aangereikt en leer je hoe deze goed in te zetten om doelmatigheid in de opleiding te implementeren.

12 jun 2018
Masterclass Doelmatigheid voor onderwijskundigen De Witte Vosch, Utrecht

Programma:

09.30 – 10.00     Ontvangst met koffie

10.00 – 10.30      Ochtendprogramma:
kennismaking, inzicht in doelmatigheid, methodieken en verdieping

12.30 – 13.30     Pauze

13.30 – 15.00     Middagprogramma:
In gesprek gaan, adviseren op opleidingsplannen en aanpak op instellingsniveau

16.30 – 17.00     Afsluiting

Voor wie:

Onderwijskundigen die betrokken zijn bij de geneeskundige vervolgopleidingen

Kosten:

Aan de masterclass zijn geen kosten verbonden

Informatie en aanmelden:

Meer informatie over deze masterclass vind je op de website van het Bewustzijnsproject. Hier is ook het aanmeldformulier te vinden.