Masterclass startende opleider

Academie Medisch Specialisten

Bent u net aan de slag als (plaatsvervangend) opleider van een medische vervolgopleiding? Dan krijgt u te maken met verschillende opleidingsaspecten en een woud van regels, partijen, taken, afkortingen en het opleidingsjargon. Hierin uw weg vinden is nog een hele klus.

13 apr 2017
Masterclass startende opleider Utrecht

Deze masterclass geeft u inzicht in de belangrijkste kaders van de geneeskundige vervolgopleiding. U wordt meegenomen in regelgeving, opleidingsverplichtingen en een vertaalslag hiervan naar uw eigen opleidingspraktijk. Een belangrijk onderdeel is werken met een eigen verbetercyclus in de kwaliteit van opleiden.

Onderwerpen

 • De belangrijkste wet- en regelgeving
  Richt uw opleiding zodanig in dat u voldoet aan wat moet en wat mag.
   
 • De rol van de diverse betrokken partijen rondom medische vervolgopleidingen
  U heeft een beeld van de diverse partijen en kunt hun rol bij opleiden plaatsen.
   
 • Toepassing van regels op praktische zaken in uw opleiding
  U krijgt handvatten om op basis van verkregen inzicht uw opleiding “regelproof” te maken.
   
 • De Centrale Opleidings Commissie (COC): wat kan zij voor u betekenen?
  U krijgt inzicht in de rol en taken van de COC en wat zij voor u als opleider kan betekenen.

Programma

Inleiding en kennismaking

Waar loop je als opleider tegenaan? Welke problemen zijn er rondom opleiden?

Wie doet wat in opleidingsland?

Samenhang tussen regelgeving en opleidingsplannen: wat betekent dit voor de inrichting van uw opleiding?

Wat heb ik al op orde en waarmee moet ik aan de slag: praktische handvatten voor opleidingsvraagstukken

Organisatie
De cursus wordt door de Academie Medisch Specialisten georganiseerd in samenwerking met De Tweede Praktijk.

Kijk voor meer informatie op de website van de Academie Medisch Specialisten