Flitstrainingen

Tijdens deze korte training krijgt u een introductie op een praktisch en afgebakend onderwerp. Ook gaat u zelf aan de slag. Na afloop heeft u nieuwe inzichten en/of praktische handvatten om in de praktijk te gebruiken.

9 dec 2016
MMV-congres 2016: Opleiden is vooruitzien CONGRESCENTRUM NBC, NIEUWEGEIN
1

Het opleidingsgesprek

Opleider en aios hebben gedurende de vervolgopleiding een reeks gesprekken, zoals voortgangsgesprekken en beoordelingsgesprekken. Deze gesprekken zijn essentieel voor de opleiding. Hoe bereidt u zich voor op deze gesprekken? Wat bespreekt u en hoe? Wat legt u vast voor latere terugkoppeling, zodat een zinvolle gesprekscyclus ontstaat?
In deze flitstraining gaan we het gesprek daarover aan en worden handvatten aangereikt.

Door: Louis Verschoor (internist Rijnstate) en Judith Gianotten (gynaecoloog Kennemer Gasthuis).

Relevant voor alle specialismen

2

Feedback op professioneel gedrag van de aios

Aan feedback op medisch handelen is iedereen nu wel gewend. Maar hoe spreekt u een aios aan op diens professioneel gedrag?
In deze flitstraining leert u hoe u dit in de praktijk op een goede manier kunt aanpakken.

Door: Pieter Barnhoorn (docent LUMC), Jacqueline Bustraan (onderwijskundige LUMC), Natasja Looman (gedragswetenschappelijk docent huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde Radboudumc) en Katinka de Vos (docent huisartsenopleiding Radboudumc).

Relevant voor alle specialismen

3

Digitaal kennisplatfom: één vindplaats voor medische vervolgopleidingen

Met projecten als Modernisering Medische Vervolgopleidingen (MMV) en Individualisering van de opleidingsduur (RIO) is informatie over de medische vervolgopleidingen in overvloed en overal te vinden. De Kennisbank Medische Vervolgopleidingen verzamelt al deze kennis en informatie zodat u op één website alles over de vervolgopleiding kunt vinden. Tijdens deze interactieve workshop maakt u aan de hand van verschillende zoekopdrachten kennis met de kennisbank en de mogelijkheden van de Opleidingsetalage. Ook is er ruimte om ter plekke uw best practices via de kenniswerkplaats van de Opleidingsetalage te delen.

Door: Ramon van den Berg (adviseur Federatie Medisch Specialisten), Maud Oomen (projectmedewerker RIO Federatie Medisch Specialisten) en Dorinda Maas (communicatieadviseur Federatie Medisch Specialisten).

Relevant voor alle specialismen

4

Intervisie, coaching, mentoring, opleidingsbegeleiding.. Hoe maak ik een keuze?

Wanneer kiest u voor een reflectietraject en wanneer voor coaching of begeleiding? Wat houden al die varianten eigenlijk in? En wat is beter: individueel of in een groep?
In deze flitstraining combineren we ervaringsverhalen met deskundigheid op het gebied van het begeleiden van aios én specialisten. U kunt eigen vraagstukken voorleggen voor een advies voor begeleiding.

Door: Judith Wagter (onderwijskundige VUMC) en Joost Lurvink (specialist ouderengeneeskunde en docent Gerion Vumc).

Relevant voor alle specialismen

5

Verwonder en verbeter

Het ‘Verwonder en Verbeter’-project is een krachtig instrument in de opleiding waarmee aios ervaring op kunnen doen met het verbeteren van processen binnen de eigen afdeling. Aios leren hiermee dat zij, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit van zorg en ontwikkelen hiermee leiderschapskwaliteiten.
In deze flitstraining maakt u kennis met concrete voorbeelden uit de praktijk en krijgt u tips hoe u dit binnen uw opleiding kunt implementeren.

Door: Judith Gregoor (onderwijskundige Sint Franciscus Gasthuis) en Nico Hartwig (kinderarts Sint Franciscus Gasthuis).

Relevant voor alle specialismen

6

Omgaan met perfectionisme

Perfectionisme motiveert mensen om het beste uit zichzelf te halen, maar kan ook leiden tot hoge werkdruk, een verstoorde werk-privébalans en zelfs uitval. Het perfectionisme schiet dan zijn doel voorbij. Coaching in het omgaan met perfectionisme vraagt om een specifiek soort gesprek.
Hoe dit werkt en hoe u hier zelf in leergesprekken mee aan de slag kunt, leert u in deze flitstraining.

Door: Ron Hameleers (unithoofd onderwijs en specialist ouderengeneeskunde Radboudumc).

Relevant voor alle specialismen

7

Het portfolio anno 2016: wat moet er anders?

De nieuwe structurering van de opleidingsinhoud met EPA’s en de aanpak van toetsen en bekwaam verklaren vraagt om een andere inrichting van het digitale portfolio van de aios. Daarbij staat de techniek ook niet stil. Hoe ziet een ideaal portfolio er nu uit? Hoe gebruikt u het portfolio zinvol in de opleiding? Hoe komt u van wens, naar ontwerp, naar realisatie?
In de flitstraining gaat u met deze vragen aan de slag en wordt helder wat uw ‘programma van eisen’ voor het digitaal portfolio is.

Door: Tom Olsthoorn (Federatie Medisch Specialisten) en Leon van den Toorn (opleider, voorzitter Concilium Longziekten Centrum voor Interstitiële en Vasculaire Longziekten).

Relevant voor medisch specialismen

8

Eerder verworven competenties: hoe doe je dat?

Eerder Verworven Competenties (EVC’s) wilt u daadwerkelijk kunnen inzetten voor het versnellen van uw opleiding. Hoe werkt dat in theorie en hoe gaat dat in de praktijk? Wat levert het op? En hoe verwerkt u het in het IOP?
In deze flitstraining krijgt u zicht op de praktijk van EVC, de vertaling ervan voor uw eigen opleiding en maakt u kennis met nieuwe hulpmiddelen.

Door: Lieke Lalieu (onderwijskundige Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis), dr. Petra Boelens (chirurg n.p. en aios revalidatiegeneeskunde Rijndam Revalidatie, ) en Loes Swaan (Rijndam Revalidatie).

Relevant voor alle specialismen

9

Reflectie met RAPP-IT

Leren op de werkplek wordt steeds belangrijker in het opleiden van professionals. Reflectie is cruciaal en vormt de leidraad voor toekomstig gedrag. De werkplek is echter hectisch en waardevolle leermomenten kunnen verloren gaan. Dit kunt u voorkomen met RAPP-it, een gratis reflectie-app.
Tijdens deze flitstraining gaat u aan de slag om het maximale uit dit mobiele hulpmiddel te halen.

Door: Karen Könings (universitair docent Maastricht University) en Jean van Berlo (senior ICT developer Maastricht University).

Relevant voor alle specialismen

10

Opleidingsdilemma's

In deze flitstraining pakt u opleidingsdilemma’s aan uit de dagelijkse praktijk met collega-opleiders. Met behulp van verschillende concrete praktijksituaties gaat u met elkaar in discussie welke mogelijkheden er zijn om situaties aan te pakken en wisselt u tips uit.

Door: Monique Bolung (trainer/coach Breinkorf).

Relevant voor medisch specialisten

11

Implementatie online course 'Zorg voor kwetsbare ouderen'

Het CGS-project Ouderenzorg stimuleert alle medische vervolgopleidingen om expliciet aandacht te geven aan de zorg voor oudere patiënten. Hiervoor is onder meer, samen met de wetenschappelijke verenigingen, een vernieuwende Online Course ontwikkeld.
Tijdens de flitstraining maakt u kennis met deze succesvolle manier van leren. Ook kijken we hoe u deze online (nascholings)cursus kunt toepassen in uw praktijk.

Door: Karsten van Loon (onderwijskundige KNMG) en Ekin Ozturk (arts‐onderzoeker KNMG).

Relevant voor medisch specialisten

12

Interne opleidingsaudits: leren van elkaar!

Sinds 2012 maken interne opleidingsaudits al deel uit van de kwaliteitscyclus bij het UMC Utrecht. Alle 36 opleidingen doen hier nu aan mee. In deze flitstraining hoort u hoe zij dit hebben aangepakt en wat de ervaringen en resultaten tot nu toe zijn. U wisselt tips uit waarmee u interne opleidingsaudits binnen uw opleiding of instelling kunt optimaliseren.

Door: Jacqueline Mooij (beleidsmedewerker Kwaliteit UMC Utrecht) en Anneloes Berns (beleidsmedewerker Kwaliteit MVO UMC Utrecht).

Relevant voor medisch specialisten