Workshops

Bij een workshop gaat u actief aan de slag met een relevant thema uit de praktijk. Hiervoor worden verschillende werkvormen ingezet, bijvoorbeeld rollenspel, stellingen, aan de slag in groepen. Na afloop bent u een aantal concrete vaardigheden rijker waarmee u in de eigen praktijk aan de slag kunt.

9 dec 2016
MMV-congres 2016: Opleiden is vooruitzien CONGRESCENTRUM NBC, NIEUWEGEIN
1

Intensief begeleidingstraject

In het functioneren van aios kunnen zich situaties voordoen die een goede voortgang van de opleiding in de weg staan. Voor de opleider en aios is het belangrijk dat deze situaties niet stagneren en dat adequate oplossingen worden gevonden.
In deze workshop leert u hoe u vorm geeft aan een intensief begeleidingstraject voor aios die dat nodig hebben.

Door: Jos Lips (secretaris RGS) en Corry den Rooyen (opleidingskundige Movation).

Relevant voor alle specialismen

2

Hup aios, hup! Voor aios

Van aios wordt tijdens de opleiding veel verwacht. U bent hard aan het werk en moet ook nog zelf de regie over uw opleiding voeren.
In deze workshop leert u hoe u uzelf zichtbaar maakt binnen de opleidingsgroep én hoe u actief sturing kunt pakken in uw opleiding.

Door: Erik van Bruggen (docent‐Psycholoog UMC Utrecht) en Sophie Gerritse (aios interne geneeskunde Amphia Ziekenhuis).

Relevant voor alle specialismen

3

Dedicated Schakeljaar: een vooruitziende blik

In het laatste jaar van de opleiding geneeskunde krijgen studenten de mogelijkheid om meer te focussen op een medische vervolgopleiding. Dit zogenaamde dedicated schakeljaar moet de aansluiting tussen basis- en vervolgopleiding verbeteren. In acht UMC’s is geëxperimenteerd met een nieuwe vormgeving van het schakeljaar.
U krijgt in deze workshop de opbrengsten hiervan. Ook gaat u aan de slag met goede voorbeelden en de vraag: ‘hoe kan de medische opleiding nog beter aansluiten op de vervolgopleiding?’.

Door: Beatrijs de Leede (senior Onderwijskundig adviseur LUMC), Jan Borleffs (vice-decaan onderwijs en opleiding UMC Groningen), Marieke Adema (onderzoeker UMC Groningen) en Liesbeth Adelmeijer (onderwijskundig adviseur, Leids Universitair Medisch Centrum).

Relevant voor alle specialismen

4

Leiding geven aan opleidersgroepen

U bent een ervaren opleider en functioneert in een opleidersgroep. Over welke eigenschappen moet de formele opleider volgens u beschikken om dat te realiseren? Heeft de opleidersgroep meer aan een kapitein, een beschermer, een professional of juist een teamplayer? Uit onderzoek blijkt dat deze vier profielen kenmerkend zijn voor de wijze van leiding geven. Tijdens de workshop verkent u de profielen, is er tijd voor reflectie en ontwikkelt u ideeën ter verbetering van leiderschap voor uw opleidersgroep.

Door: Els Nieveen van Dijkum (opleider AMC) en Irene Slootweg (stafadviseur TtT programma AMC).

Relevant voor alle specialismen

5

De aios en zijn/haar IOP

Haal meer uit het individueel opleidingsplan (IOP). Hoe zorgt u ervoor dat een lust wordt en geen last? Hoe beschrijft u op een concrete en meetbare wijze uw leerdoelen? Hoe werkt u aan de verschillende competenties?
In deze workshop krijgt u praktische tips en handvatten om uw opleidingsplan voor u te laten werken.

Door: Marieke van Schelven (adviseur Opleiden en ontwikkelen Diakonessenhuis) Feikje Stiphout (aios Diakonessenhuis).

Relevant voor alle specialismen

6

Basis modern opleiden

Bent u net begonnen als (plv.) opleider of lid geworden van de opleidingsgroep van een medische vervolgopleiding? Dan krijgt u te maken met allerlei vernieuwingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd in de opleiding.
In deze workshop wordt u meegenomen door het woud van afkortingen en het opleidingsjargon. Ook wordt in een notendop de regelgeving toegelicht en werkt u in groepjes een opdracht uit die u meteen in eigen praktijk kunt gebruiken. Na het volgen van deze workshop bent u op de hoogte van het opleiden in deze tijd en wat dit voor u in de praktijk betekent.

Door: Anouk Straus (senior onderwijskundige Rijnstate), Marcel Groenen (MDL arts Rijnstate) en Milan Pijl (Radioloog Rijnstate).

Relevant voor alle specialismen

7

Individualiseringscarroussel voor aios

Een individueel opleidingsplan (IOP) maken en dat uitvoeren, verdiepen en/of profileren. Díe dingen doen waar u wat van leert. Individualisering van de opleiding tot specialist biedt veel mogelijkheden voor de aios die de regie durft te pakken. Project RIO heeft veel handvatten voor u om uw opleiding in eigen hand te nemen. En hulpmiddelen om de drempels onderweg te doorgronden en overwinnen.
In deze carrousel maakt u kennis met dit arsenaal om goed beslagen ten ijs te komen en uw eigen pad uit te stippelen. In de ochtend komen andere onderwerpen aan bod dan in de middag; u kunt ze beide volgen of één van de twee kiezen.

Onderwerpen ochtend:
Algemene informatie individualisering: waarom is het nodig, waar komt het vandaan en hoe staat het ervoor?
Het opleidingsgesprek: in de opleiding voert u vele gesprekken, bijvoorbeeld voortgangs- en beoordelingsgesprekken. Een goede voorbereiding en uitvoering zijn essentieel. Hoe doet u dat?

Onderwerpen middag:
De aios in de regie: uw belangen kunnen nog weleens verschillen met die van de opleider of instelling. Durft u moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken? Hoe zorgt u ervoor er samen sterker uit te komen?
Aan de slag met EPA’s: Wat zijn EPA’s precies en waar zijn ze goed voor?  In deze carrousel gaat u aan de slag met uw rol in het opleiden en bekwaam verklaren met de ‘Entrustable professional activities’.


Door: Marieke Bolk (deelprojectleider en onderwijskundige Project RIO Federatie Medisch Specialisten), Reinier Hoff (opleider anesthesiologie UMC Utrecht), Thomas Schok (aios chirurgie, vicevoorzitter De Jonge Specialist), Dick Frijlink (Projectleider Toezicht en Maatschappelijke Verantwoording - RIO, Federatie Medisch Specialisten), Judith Gianotten - alleen de ochtend (Gynaecoloog, Kennemer Gasthuis), Louis Verschoor - alleen de ochtend (adviseur RIO / RGS KNMG), Annefleure Snoek - alleen ochtend (aios pathologie, Spaarne Gasthuis Haarlem) en Mariska van Haastrecht (alleen middag) .

Relevant voor alle specialismen

8

Opleiden voor medisch leiderschap: begeleiding van aios in de praktijk

Na een cursus medisch leiderschap merken aios vaak dat het moeilijk is om de theorie naar de praktijk te vertalen en zoeken naar begeleiding. Opleiders spelen hierbij een cruciale rol. Het is belangrijk om hen daarin te faciliteren en op te leiden. Daarom wordt een training voor opleiders ontwikkeld.
In deze energieke workshop ontdekt u wat de opleiding nodig heeft om verschillende vormen van medisch leiderschap op de werkvloer te verwelkomen en hoe u dit in praktijk brengt.

Door: Salmaan Sana (consultant, trainer en coach Better Future B.V.) en Marian Mourits (voorzitter Centrale Opleidingscommissie UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen).

Relevant voor alle specialismen

9

Leren samenwerken tussen eerste en tweede lijn

De zorg is volop in beweging. Er vindt in toenemende mate verschuiving plaats van de tweede naar de eerste lijn. Dit vraagt van alle betrokkenen meer vaardigheden op het gebied van samenwerken en consulteren.
In deze workshop maakt u kennis met een aantal succesvolle opleidingsprojecten tussen eerste en tweede lijn. U inventariseert haalbare mogelijkheden voor uw eigen opleiding om transmuraal samen te werken binnen de opleiding.

Door: Nynke Scherpbier‐ de Haan (hoofd Eerstelijns Vervolgopleidingen Radboudumc) en Jacqueline de Graaf (internist Radboudumc).

Relevant voor alle specialismen

10

EPA's

Entrustable Professional Activities, oftewel EPA’s. Wat zijn dat nou eigenlijk precies? Hoe komen ze tot stand? En waar zijn ze goed voor?
In deze workshop krijgt u twee praktijkvoorbeelden met ieder een andere insteek en hoort u de ervaringen. Het wordt duidelijk hoe de EPA’s ontwikkeld worden en hoe inbedding in de praktijk plaatsvindt.

Door: Marieke Bolk (onderwijskundige Federatie Medisch Specialisten), Auk Dijkstra (onderwijskundige), Gersten Jonker (anesthesioloog UMCU) en Jacqueline de Graaf (internist Radboudumc).

Relevant voor alle specialismen

11

Bekwaam verklaren

In de opleiding draait het om het begeleiden en volgen van de ontwikkeling van aios in de groei naar zelfstandigheid. Bekwaam verklaren speelt hierbij een belangrijke rol. Maar wat houdt dat precies in en hoe doet u dat goed? Wat betekent dit voor de eisen die aan aios worden gesteld?
U hoort van collega-opleiders hoe zij het aanpakken en hoe zij gaandeweg problemen oplossen. Met de eerste ervaringen en tips uit de praktijk heeft u na deze workshop de benodigde informatie en hulpmiddelen voor bekwaam verklaren op zak.

Door: Marieke van der Horst (onderwijskundige), Reinoud Gemke (kinderarts en subhoofd Algemene Pediatrie Vumc) en Sophie Kienhorst (aios Maxima Medisch Centrum).

Relevant voor alle specialismen

12

Generatieleren

Op de werkvloer lopen maar liefst vier generaties rond: Protest (1940-1955), X (1955-1970), Pragmaten (1970-1985) en de jongste: generatie Y (1985-2000). Hoe kunt u beter samenwerken met al deze generaties, hoe om te gaan met verschillende inzichten omtrent werk en hoe overbrugt u de verschillen bij het opleiden?
We gaan de dialoog aan en focussen op de zaken die voor de verschillende generaties energie opwekken. Zo krijgt u helder wat u kunt doen om de samenwerking te optimaliseren, ontdekt u wat uw eigen (generatie-specifieke) talenten zijn en hoe u deze gericht in kunt zetten.

Door: Marieke Grondstra (organisatieadviseur Generatie Storm).

Relevant voor alle specialismen

13

Wat voor dokter ga je worden?

Sinds 2014 kunnen opleidingen voor aios door de veranderde regelgeving echt ‘op maat’ worden ingericht. De vraag: “Wat voor dokter ga je worden?”, opent wegen naar individueel opleiden. Het stellen ervan komt met verantwoordelijkheden voor aios, opleider, cluster en opleidingsondersteuning, zowel lokaal als regionaal en landelijk.
In deze workshop maakt u hernieuwd kennis met instrumenten als IOP, E-portfolio, mogelijkheden voor roldifferentiatie, bekwaam verklaren en de Opleidingsetalage, die allen hun rol hebben in het beantwoorden van deze belangrijke centrale vraag.

Door: Ramon van den Berg (projectleider RIO Federatie Medisch Specialisten), Henk Sluiter (opleider Deventer Ziekenhuis, project RIO) en Ide Heyligers (opleider Atrium Ziekenhuis, MU).

Relevant voor alle specialismen, in het bijzonder medisch specialisten

14

De beste zorg voor de beste prijs

Als arts neemt u elke dag talloze beslissingen. Denkt u daarbij bewust na over elke stap die u zet? Over wat de behandeling de patiënt oplevert? Maar ook: wat kost het en is het de optimale keuze?
In deze workshop gaat u aan de slag met kosteneffectief werken en denken met behoud van kwaliteit. Wat moet elke aios kennen en kunnen en wat is voor aios die zich hierin willen verdiepen? U ontwikkelt ideeën voor de dagelijkse praktijk en krijgt handvatten om aios hierin bekwaam te kunnen verklaren.

Door: Laurents Stassen (opleider Heelkunde Maastricht Universitair Medisch Centrum), Mariel ter Laak, Frank Smeenk (longarts Catharina Ziekenhuis), Cindy Noben (regiocoördinator Doelmatigheid OOR ZON bij OOR ZON | MUMC+) en Roel Haeren (aios neurochirurgie Maastricht UMC+).

Relevant voor alle specialismen

15

Patiëntveiligheid & Just Culture

Wanneer de uitkomst bekend is, is vaak wel te zien wat anders had gemoeten. Hoe kunt u als opleider aios bewust maken van de risico’s van die ‘hind sight bias’ en een just culture mogelijk maken? En wat valt er te leren van de Costa Concordia en het vliegtuigongeval in de Hudson Bay?
Tijdens deze workshop gaan we hierover in gesprek met behulp van het ‘Just Culture spel’. Het spel en de spelregels krijgt u na afloop mee, zodat u ook met uw eigen aiosgroep direct aan de slag kunt gaan.

Door: Jacob Caron (orthopeed St. Elisabeth Ziekenhuis), Jaap Hamming (opleider Heelkunde LUMC) en Paetrick Netten (opleider interne geneeskunde en decaan Jeroen Bosch Ziekenhuis).

Relevant voor alle specialismen

16

Serious Gaming: hype of toekomst?

Serious gaming heeft zijn weg gevonden naar de medische vervolgopleidingen. In een virtuele wereld kan met allerlei scenario’s worden geoefend. Wat zijn de voordelen en wordt hierdoor face-to-face onderwijs overbodig? Is deze vorm van leren voor alles geschikt?
Serious gamers delen in deze workshop hun ervaringen, laten voorbeelden zien en gaan met u in gesprek over de mogelijkheden van diverse vormen van onderwijs.

Door: Stephanie Klein Nagelvoort Schuit (opleider interne geneeskunde Erasmus MC), Veerle Struben (Coördinator Medisch onderwijs Spaarne Ziekenhuis/Kennemer Gasthuis), Marlies Schijven (Gastro‐intestinale chirurgie, Chair on Simulation, Serious Gaming and Applied Mobile Healthcare AMC), Joeri Post (Simendo), Roeland den Ouden (CEO Yousurge) en Wouter Ruoff (CEO Yousurge).

Relevant voor alle specialismen. Deze workshop is ook interessant voor beleidsmakers.

17

Continue kwaliteitsbewaking

Er zijn diverse instrumenten om de kwaliteit van zorg en opleiding te monitoren. Kwaliteitsvisitatie, opleidingsvisitatie, interne audits, JCI, HKZ, NIAZ etc. Deze visitaties hebben deels verschillende, deels overlappende doelen. Hoe kunnen we optimaal gebruik maken van de informatie voor de verschillende visitaties en hierin samenwerken? Is integratie juist wel of niet wenselijk?
In deze workshop ziet u voorbeelden hoe in diverse ziekenhuizen de informatie voor de verschillende visitaties/audits wordt bijgehouden en gebruikt. U krijgt tips om dit in uw ziekenhuis of opleiding vorm te geven.

Door: Anneke Landstra (kinderarts en opleider Rijnstate), Arno van Rooijen (adviseur Federatie Medisch Specialisten), Ton Hazekamp (MCM Manager Finance & Control, Alrijne Zorggroep) en Evelien Bodar (internist, Groene Hartziekenhuis).

Relevant voor alle specialismen. Deze workshop is ook interessant voor beleidsmakers.

18

Regie nemen voor opleiders

Als aanvoerder van de opleidingsgroep wordt van u verwacht dat u het opleidingsklimaat bevordert, de kwaliteit van de opleiding bewaakt en verbetert én zorgt voor een adequate organisatie van de opleiding als geheel. Kortom het oppakken van de regierol. Hoe gaat dat bij u? Wat komt u tegen in de praktijk? Wat zijn uw sterke kanten en wat is lastiger?
In deze workshop verdiept u zich in dit thema, wisselt u ervaringen uit met collega-opleiders en doet u inzichten op die helpen in de eigen praktijk.

Door: Nicole Hermans, Rob Oostenbroek (oud‐decaan en oud‐opleider Heelkunde Albert Schweitzer ziekenhuis) en Ruud Kleyweg (Albert Schweitzer ziekenhuis).

Relevant voor alle specialismen

19

Opleiden praktisch organiseren

Er komt heel wat kijken bij het opleiden van aios. Alleen al het voldoen aan alle regelgeving is een klus op zich. Hoe voorkomt u dat al dat geregel u boven het hoofd groeit? Hoe maakt u het onderscheid tussen hoofd- en bijzaken en bij wie kunt u aankloppen voor advies en hulp?
In deze workshop wisselen we praktijkvoorbeelden en -ervaringen uit en zoeken daarin naar tips en trucs hoe u de organisatie van de opleiding efficiënter kunt inrichten. Zodat u meer tijd overhoudt voor het daadwerkelijke opleiden.

Door: Elise Roerdink - alleen ochtend (stafmedewerker Medische Opleidingen, St. Antonius Ziekenhuis) en Lennart Rem - alleen middag (onderwijskundig adviseur LUMC + ondernemer).

Relevant voor alle specialismen. Deze workshop is ook interessant voor beleidsmakers.