Online course 'Transitie van de kwetsbare oudere patiënt'

Deze online course is een aanvulling op de basiscursussen over de zorg voor kwetsbare oudere patiënten. Ervaring leert dat de overdracht van patiënten vaak een kwetsbaar moment is waarop belangrijke informatie verloren kan gaan, wat mogelijk leidt tot een niet optimaal beleid. Bij kwetsbare ouderen kunnen de gevolgen van een dergelijke overdracht groot zijn. Daarom zijn samen met huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten mogelijke knelpunten in kaart gebracht. Op basis hiervan is een online course samengesteld die aandacht heeft voor Advance Care Planning, Functieverlies en Medicatieoverdracht. Tijdens de cursus wordt vooral gezocht naar discussie tussen de deelnemers. Door middel van herkenbare casuïstiek word je uitgedaagd om mee te denken over hoe transitie van kwetsbare oudere patiënten tussen thuissituatie, ziekenhuis en verpleeghuis zo goed mogelijk kan verlopen.

14 jan 2019
Online course 'Transitie van de kwetsbare oudere patiënt'

Voor wie:

Geneeskundig specialisten, a(n)ios, verpleegkundig specialisten en physician assistants (en overige die denken aan te sluiten bij de doelgroep)

Tijdsinvestering:

De course duurt 3 weken. Aangeraden wordt de weekstructuur te volgen, maar je kan alles op jouw eigen moment doorlopen.

Accreditatie:

6 ABAN GAIA punten voor specialisten (inclusief ABC1)

Kosten:

€ 95 voor alle deelnemers

Meer informatie en inschrijven:

Kijk voor meer informatie en het inschrijfformulier op de website van e-infuse.