Professioneel functioneren van opleiders en COC

Symposium OOR AMC

10 apr 2017
Professioneel functioneren van opleiders en COC AMC

Programma:

14.30 uur: Opening
Olivier Busch, opleider heelkunde, voorzitter Centrale Opleidings Commissie AMC

14.35 -15.00 uur: Bewustzijnsproject OOR AMC
Suzanne Geerlings, opleider interne geneeskunde AMC

15.00 -15.25 uur: Functioneren van COC na fusie: professionalisering en integratie van opleidingsgroepen
Yves Smets, voorzitter COC OLVG, opleider interne geneeskunde

15.25 -15.45 uur: Kwaliteitszorg en functioneren COC : een wetenschappelijk studie
Milou Silkens, promovenda PPO groep AMC-UMC Maastricht

15.45 – 16.45 uur: 12 P’s van excellent professional performance
Kiki Lombarts, hoogleraar professional performance, AMC

16.45 – 17.30 uur: Afsluitende discussie en hapje en drankje

Doelgroep:

Opleiders en leden van opleidingsteams, AIOS, Raden van Bestuur van ziekenhuizen OOR AMC, coördinatoren/managers leerhuizen ziekenhuizen OOR AMC, overige geïnteresseerden.

Informatie en aanmelden

Aanmelden kan tot 3 april 2017 via e-mail: coc@amc.uva.nl

Meer informatie vind je op de website van het Bewustzijnsproject