Start Online Course: Zorg voor kwetsbare ouderen vanuit beschouwend perspectief

KNMG

Ben je aios of zittend specialist en bestaat jouw patiëntenpopulatie voor een groot deel uit oudere patiënten? Vergroot dan je kennis van en inzicht in deze groeiende, bijzondere patiëntengroep via een online course van zes weken.

30 jan 2017
Start Online Course: Zorg voor kwetsbare ouderen vanuit beschouwend perspectief

Voor wie:

Medisch specialisten, a(n)ios, verpleegkundig specialisten en physician assistants
Voor een optimale borging in de praktijk verdient het aanbeveling om de Online Course met de gehele opleidingsgroep en a(n)ios te volgen.

Inhoud:

De Online Course bestaat uit herkenbare casuïstiek, expert talks, praktijkopdrachten en handige tools en activiteiten voor in de praktijk. Via een besloten forum kunt u ervaringen uitwisselen en in discussie gaan met peers en docenten.

Deze thema’s komen aan bod:

  • Kwetsbaarheid
  • Cognitieve stoornissen
  • Functionele achteruitgang
  • Polyfarmacie
  • Complexe besluitvorming

De course wordt afgesloten met een toets met vragen over herkenbare casuïstiek.

Organisatie:

De cursus is tot stand gekomen met hulp van experts uit de verschillende vakgebieden en experts op het gebied van ouderenzorg, waaronder klinisch geriaters, internisten ouderengeneeskunde en specialisten ouderengeneeskunde.

 

Kijk voor meer informatie op de website van de KNMG