Individualisering

Iedereen is anders. Elke aios heeft zijn eigen werkervaring, leerdoelen en leertempo. Sinds juli 2014 geldt een nieuw Kaderbesluit waardoor het mogelijk is om jouw opleiding meer af te stemmen op je ontwikkeling, wensen en talenten aios. Opleiden op maat dus.

Samenwerking

Een goede samenwerking met je opleider is hierbij essentieel. Bij je opleider kun je aangeven in welke richting je je graag wilt ontwikkelen, bijvoorbeeld een opleiding met het accent op medisch leiderschap, wetenschap of kwaliteit/patiëntveiligheid. Van je opleider wordt een coachende, begeleidende en faciliterende rol verwacht.

IOP en portfolio

Afspraken over je individuele opleidingstraject leg je vast in het Individueel Opleidingsplan (IOP), onderdeel van je portfolio. Het portfolio is de basis voor voortgangsgesprekken tussen jou en je opleider: aan de hand van je portfolio bespreken jullie je vorderingen en bepalen jullie samen of het nodig is om de leerdoelen in het IOP bij te stellen.

Meer weten over dit onderwerp

 1. Henk Sluiter
  Henk Sluiter

  Voorzitter project Individualisering Opleidingsduur

  Federatie Medisch Specialisten

  Stuur een e-mail

 2. Ramon van den Berg
  Ramon van den Berg

  Projectmanager

  Federatie Medisch Specialisten

  Stuur een e-mail

Medische Vervolgopleidingen