Innovatie

De Federatie Medisch Specialisten legt een stevig ambitie neer voor de zorg in Nederland: “In 2025 behoort de Nederlandse medisch-specialistische zorg aantoonbaar tot de meest innovatieve, doelmatige en kwalitatief beste zorg ter wereld.” Innoverend vermogen van zowel personen als van de zorg als geheel, is cruciaal bij het realiseren van deze ambitie. Daarom zou innovatie en innoverend gedrag van aankomend specialisten ook een plaats in de medisch specialistische vervolgopleidingen moeten hebben.

Visie op innovatie in zorg en opleiding

De Federatie presenteerde in maart 2017 haar visiedocument “Medisch Specialist 2025”. Innovatie speelt een belangrijke rol binnen deze visie: onder de slogan “Voorop in vernieuwing” zijn medisch specialisten in 2025 samen met patiënten meer betrokken bij het bedenken, ontwikkelen en beoordelen van innovaties binnen de zorg.

De visie van de Raad Opleiding van de Federatie, “Opleiden is vooruitzien”, gaat uit van een gezondheidzorg die altijd in beweging is onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen en medische vooruitgang. Een belangrijke aanbeveling is om de opleiding te in te richten “op het ontwikkelen van het adaptief vermogen van aios, zodat zij zich in de toekomst gemakkelijk kunnen aanpassen aan de veranderingen in de zorg.”

“Bridge the G@pp" van de Werkgroep Zorg 2025 beschrijft onder andere hoe eHealth de zorg beter en efficiënter kan maken. Daarbij wordt aanbevolen om eHealth en verandermanagement in de opleiding op te nemen.

Persoonlijke vaardigheden

Hoe ontwikkel je je eigen innovatief en adaptief vermogen? Vooral door te participeren in nieuwe manieren van zorg leveren. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan pilots met nieuwe communicatie-apps voor patiënt en zorgverlener. Met de Medische App Checker van de KNMG kun je de kwaliteit van medische apps beoordelen.  

Innovatieve samenwerking

Niet alleen de medisch specialist gaat voorop in vernieuwing. Samenwerking met andere zorgberoepen, zoals de technisch geneeskundigen, kan niet alleen bijdragen aan de verbetering van diagnostische technieken en behandelmethodes, maar kan ook de opleiding van aios kan verrijken.

Scholingsmogelijkheden

OOR-OZON biedt in haar discipline overstijgend onderwijs cursussen aan op het gebied van verandermanagement. OOR-ON biedt de mogelijkheid aan aios om een profiel Management en beleid, waarvan verandermanagement een onderdeel is, in te vullen tijdens de differentiatiefase van de opleiding. Een aanrader voor de aios en opleider die voorop in vernieuwing willen gaan.