Filmpjes tonen ervaringen bekwaam verklaren binnen Kindergeneeskunde

24 februari 2017

Het volgen en beoordelen van de bekwaamheid van aios is een belangrijk aspect van de opleiding. Maar hoe doe je dat in de dagelijkse praktijk? Binnen Kindergeneeskunde is een pilot gehouden, waarbij in de dagelijkse praktijk gewerkt wordt met bekwaam verklaren, EPA’s en onderdelen van het nieuwe opleidingsplan in de praktijk. Hun ervaringen met deze nieuwe manier van werken delen ze in twee filmpjes.

De twee filmpjes zijn opgenomen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Hier hebben ze de afgelopen periode onder andere ervaring opgedaan met OOG-besprekingen. OOG staat hierbij voor 'oordeel opleidingsgroep'. Bij zo’n OOG-bespreking komt de hele opleidingsgroep bij elkaar om de ontwikkeling van de aios op basis van EPA’s te bespreken en te beoordelen. Dit draagt bij aan een genuanceerd en objectief beeld van de vorderingen van de aios en het daarbij behorende supervisieniveau. 

In het filmpje ‘Bekwaam verklaren Kindergeneeskunde, ervaringen’ vertellen zowel een aios, als een stagebegeleider en opleider vanuit hun eigen perspectief welke rol ze hebben in de voorbereiding, bespreking en nabespreking van de OOG-bespreking en wat dit volgens hen oplevert.

In het kortere filmpje ‘Bekwaam verklaren Kindergeneeskunde, ervaringen aios’ vertelt een aios over haar ervaringen met bekwaam verklaren. Dit filmpje is leuk om te gebruiken in ziekenhuizen bij bijv. introductiebijeenkomsten.

Praktijkervaringen delen

De filmpjes zijn bedoeld om praktijkervaringen te delen met andere opleiders, onderwijskundigen en aios die zelf aan de slag willen met bekwaam verklaren aan de hand van EPA’s. Hoe gaat dit in zijn werk? Hoeveel tijd kost dit in de praktijk? Wat is de meerwaarde van deze manier van bekwaam verklaren? En waar moeten we rekening mee houden? Al deze onderwerpen komen aan bod in de filmpjes.