Gemiddelde opleidingsduur opnieuw korter

16 februari 2017

De aios die in 2016 uitstroomden, zijn gemiddeld 2,78 maanden sneller opgeleid dan nominaal. Dat blijkt uit de rapportage van de RGS. Daarmee is de gemiddelde opleidingsduur wederom korter dan bij de vorige metingen en liggen we ruim op schema om te voldoen aan de gemaakte afspraken in het Opleidingsakkoord.

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) levert in opdracht van het federatieproject Individualisering Opleidingsduur (RIO) en het Dedicated Schakeljaar twee keer per jaar een rapportage op over de gemiddelde opleidingsduur. Een half jaar geleden toonde deze meting al een verkorting van 2,54 maanden onder uitstromende aios. Bij de nieuwste meting is dit verder teruggebracht naar 2,78 maanden. 

Verkorting zet door

De ingezette versnelling zet dus door. Daarmee lopen we keurig op schema. Om te voldoen aan de afspraken uit het Opleidingsakkoord moeten de aios die in 2018 uitstromen gemiddeld 3 maanden sneller dan nominaal zijn opgeleid.

Maatregelen werpen vruchten af

De metingen maken het mogelijk om ook per specialisme de ontwikkeling van de opleidingsduur in kaart te brengen. De opleidingen Obstetrie & Gynaecologie, Kindergeneeskunde en Neurologie slagen er al sinds 2013 in om de opleidingsduur af te laten nemen. Uit de cijfers over 2016 blijken ook de maatregelen die de opleidingen Reumatologie, Dermatologie, MDL, Longgeneeskunde en Medische Microbiologie hebben getroffen te resulteren in een fors kortere opleidingsduur.

Deze opleiders zijn zowel met instromende als zittende aios in gesprek gegaan over het opleidingsschema, werken aan een nieuw opleidingsplan en buigen zich over een e-portfolio dat het gesprek over de individuele opleiding ondersteunt. Project RIO ondersteunt de concilia daarbij.

Vergelijking binnen de OOR's

Voor 18 specialismen is het nu ook mogelijk om de gemiddelde opleidingsduur te vergelijken tussen de acht Onderwijs- en OpleidingsRegio’s. Dit kon al voor 15 specialismen, bij de laatste meting zijn hier Neurochirurgie, Plastische Chirurgie en Urologie aan toegevoegd. Deze vergelijking is te vinden in het tweede tabblad ‘individueel-OOR’ in rapport 1.
Niet voor iedere opleiding zijn de gegevens per OOR beschikbaar. Bij een enkele uitstromer per OOR geven we de gegevens uit privacyoverwegingen niet vrij. Soms is een opleider via MijnRGS niet akkoord gegaan met het gebruik van gegevens voor deze rapportages. We roepen deze opleiders op dit alsnog te doen om complete rapportages te kunnen maken.

Vaker vrijstelling bij start opleiding

Naast het meten van de verkorting van de uitstromende aios (rapport 1), wordt ook de verkorting van de instromende aios gemeten (rapport 4). Hieruit blijkt dat er bij de start van de opleiding steeds vaker vrijstelling gegeven wordt op basis van eerder verworven competenties. In 2016 ging het gemiddeld om 1,72 maanden verkorting bij de start van de opleiding.