Nieuw: specialisme-overstijgende stages in de Opleidingsetalage

13 februari 2017

Interessante opleidingsonderdelen binnen jouw specialisme delen of zoeken, dat kon al bij de Opleidingsetalage. Maar vanuit opleiders en onderwijskundigen kregen we steeds vaker het verzoek of ze hun stages ook open konden stellen voor aios vanuit andere specialismen. Daarom zijn onlangs specialisme-overstijgende stages toegevoegd aan de Opleidingsetalage.

Zo bieden de Noordwest Ziekenhuisgroep, Revant en het Spaarne Gasthuis stages aan op het gebied van Medisch Leiderschap. We hopen dat andere opleidingsinstellingen dit voorbeeld snel zullen volgen.
 

Plaats je specialisme-overstijgende stage

Dus bied jij als opleider, leerhuismanager, of bijvoorbeeld clustercoördinator specialisme-overstijgende stages aan? Plaats deze dan ook op de Opleidingsetalage. Het kan daarbij gaan om stages rondom Medisch Leiderschap, maar bijvoorbeeld ook op het vlak van doelmatigheid, patiëntveiligheid of ouderenzorg.

Profileren op maatschappelijk relevante thema’s

Als aios kun je je tijdens de opleiding profileren op allerlei onderwerpen. Niet alleen op medisch inhoudelijke onderwerpen, maar ook op de hierboven genoemde thema’s. Belangrijk, want als medisch specialist moet je je straks ook bezighouden met vraagstukken rond zorginnovatie, - organisatie en kwaliteitsverbetering.
Wil jij je aios profileren op één van deze gebieden? Denk dan ook eens aan een stage bij een andere opleidingsinstelling. Je vindt de specialisme-overstijgende stages vanaf nu op de Opleidingsetalage.