Ouderenzorg verankerd in de vervolgopleiding

14 februari 2017

Het project ´Verankering van integrale ouderenzorg in de medische vervolgopleidingen´ van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) is na vier jaar afgerond. Verschillende wetenschappelijke verenigingen speelden een actieve rol binnen dit project.

Het doel van het project was, dat alle opleiders van relevante specialismen hun aios opleiden in de zorg voor kwetsbare ouderen. Wat deze zorg inhoudt, verschilt uiteraard per specialisme. Daarom is dit vastgelegd in de betreffende landelijke opleidingsplannen en in de regelgeving (toetsingskader opleidingsplannen) van het CGS.

Verankerd in opleidingsplan

Met afgevaardigden van negen wetenschappelijke verenigingen is een zogeheten brondocument ontwikkeld. Hierin staat vermeld hoe de gewenste zorg eruitziet en hoe aios hierin kunnen worden opgeleid. Het brondocument vormde de basis voor de vertaling van zorg voor kwetsbare ouderen naar landelijke opleidingsplannen.

Van alle geneeskundige specialismen en profielen bleek het voor 22 opleidingen relevant om de medische zorg voor kwetsbare ouderen op te nemen in hun landelijk opleidingsplan. In 2016 zijn acht landelijke opleidingsplannen door het CGS vastgesteld waarin dit thema goed is verankerd. In 2017 gaat dit voor de andere betreffende landelijke opleidingsplannen gelden.

Online courses

Om aios goed op te kunnen leiden op dit vlak, is ook kennis over kwetsbare ouderen nodig. Daarom zijn er drie online courses ontwikkeld (twee over basiskennis en één course over transitie van kwetsbare ouderen). In totaal hebben in 2016 ruim 2000 aios en geneeskundig specialisten een van deze courses gevolgd. Uit een eerste evaluaties blijkt dat kennis, gedrag en attitude met betrekking tot de zorg voor kwetsbare ouderen zijn verbeterd. Daarnaast blijken de courses ook relevant voor andere doelgroepen, zoals verpleegkundig specialisten en physician assistants.