AMEE Congres 2016

Omschrijving:

In augustus 2016 werd vanuit het Federatieproject Individualisering Opleidingsduur (RIO) een presentatie gehouden tijdens het internationale congres van de Association for Medical Education in Europe (AMEE).
In deze presentatie werd uitgelegd hoe we in Nederland omgaan met bekwaam verklaren op basis van EPA's. Om dit goed uit te kunnen leggen zijn hiervoor twee Engelstalige animaties en een abstract gemaakt.

Materiaal: