Artikel A&I: 'EPA's als bouwstenen voor een maatwerkopleiding tot medisch specialist'

Wat betekent dit voor de anesthesiologie?