Artikel COC: kliek van opleiders of belangenbehartiger voor aios?