Businesscase Herinrichting dienstrooster aios gynaecologie & verloskunde

Onderdeel van subsidieaanvraag experiment Realisatie Individualisering Opleidingsduur (RIO)