Flitstraining Begeleiden op leervoorkeuren

Ontwikkeld vanuit: MMV

Omschrijving:

Inzicht in manieren van leren draagt bij aan de ontwikkeling van de aios en een effectieve samenwerking. In deze flitstraining leren de deelnemers hoe zij hun eigen leervoorkeuren en die van de aios kunnen gebruiken om te komen tot betere aansluiting bij het leertraject van de aios.

Doelgroep:

Opleider, opleidingsgroep, aios

Eerder gegeven door:

  • Maaike Bierstekers (gedragswetenschappelijk docent ouderengeneeskunde/VUmc)
  • Anne de Wit (universitair docent & gz-psycholoog/VUmc)
  • Judith Wagter (medisch onderwijskundige/VUmc-MMV)