Invitational Conference: Een gezond opleidingsklimaat

Ontwikkeld vanuit: SOM en de Federatie Medisch Specialisten

Omschrijving:

De individualisering van de medisch-specialistische vervolgopleidingen heeft gevolgen voor aios, opleiders en de opleidingsziekenhuizen. Daarbij komen de belangen lang niet altijd overeen. Goed opleiden kan alleen in een klimaat waarin deze verschillende belangen openlijk besproken kunnen worden. De Centrale Opleidingscommissie (COC) heeft hierbinnen een bijzondere rol.
Maar hoe geef je die rol vorm, wanneer je wel de opdracht hebt om toezicht te houden op de kwaliteit en veiligheid van de opleidingen, maar geen hiërarchische positie ten opzichte van opleiders en afdelingshoofden? Waar stopt dan de verantwoordelijkheid van de COC? En wanneer moet een beroep gedaan worden op de doorzettingsmacht van de Raad van Bestuur?

Dat was het onderwerp van de Invitational Conference die SOM en de Federatie Medisch Specialisten op 6 oktober 2016 organiseerden.

Doelgroep:

Opleiders, aios, COC-voorzitters, bestuurders van opleidingsinstellingen, decanen en bestuurders van aiosverenigingen, leerhuismanagers, bestuurders van MSB’s en COC-secretarissen