Netwerkbijeenkomst onderwijskundigen maart 2017

Ontwikkeld vanuit: Federatie Medisch Specialisten

Omschrijving:

Het thema van deze bijeenkomst is “bewaam verklaren en de juridische consequenties”. Tijdens deze netwerkbijeenkomst staan twee onderwerpen centraal:

  • Update landelijke ontwikkelingen rondom individualisering in het land, waaronder tussenstand pilots EPA’s en bekwaam verklaren in en door opleidingsgroep
  • Juridische consequenties van bekwaam verklaren

Doelgroep:

Onderwijskundigen

Eerder gegeven door:

  • Marieke Bolk (onderwijskundige/Deelprojectleider Onderwijskundige consequenties RIO)
  • Marieke van der Horst (onderwijskundige/RIO)
  • Vivienne Schelfhout (directeur Opleiding, Wetenschap en Innovatie bij de Federatie Medisch Specialisten)