Plenaire presentaties congres individualisering opleidingsduur, wat betekent dit voor jou?

Ontwikkeld vanuit: SOM en de Federatie Medisch Specialisten

Omschrijving:

Tijdens het congres ‘Individualisering Opleidingsduur: wat betekent dit voor jou?’ op 26 mei 2016  werd stilgestaan bij de praktische gevolgen van de individualisering. Deze vragen namelijk nogal wat van opleider en aios. Hoe gaat het tot nu toe? Worstelt u met het vormgeven van de individualisering in de opleiding? Of heeft u juist goede oplossingen gevonden die u graag deelt met uw collega’s?
Het congres gaf een kijkje in de toekomst, antwoorden op praktische vragen en tips om de individualisering verder vorm te geven in de opleiding.

Doelgroep:

Opleider, aios, onderwijskundigen, leerhuismanagers, OOR-coördinatoren en bestuurders