Profilering op actuele thema's in het opleidingsplan (inlegvel voor wv-en)