Visiedocument ‘Regionalisering van de medisch specialistische vervolgopleiding’