Workshop De praktijk van het bekwaam verklaren

Ontwikkeld vanuit: SOM en de Federatie Medisch Specialisten

Omschrijving:

In de opleiding draait het om het begeleiden en volgen van de ontwikkeling van aios in de groei naar zelfstandigheid. Bekwaam verklaren speelt hierbij een belangrijke rol. Maar wat houdt dat precies in en hoe doe je het goed? Wat betekent dit voor de eisen die aan aios worden gesteld? Je ziet hoe collega-opleiders het aanpakken en hoe zij gaandeweg problemen oplossen. Met de eerste ervaringen en tips uit de praktijk heb je na deze workshop de benodigde informatie en hulpmiddelen voor bekwaam verklaren op zak.
Deze workshop was onderdeel van het congres ‘Individualisering opleidingsduur, wat betekent dit voor jou?

Doelgroep:

Aios, opleiders

Eerder gegeven door:

  • Marieke van der Horst (onderwijskundige project RIO)
  • Reinoud Gemke (opleider, kinderarts VUmc)
  • Sophie Kienhorst (aios, kindergeneeskunde, MUMC)