Workshop EVC: hoe verzilver je dat in de praktijk?

Ontwikkeld vanuit: SOM en de Federatie Medisch Specialisten

Omschrijving:

Eerder verworven competenties (EVC’s) wil je daadwerkelijk kunnen inzetten voor het versnellen van je opleiding. Hoe werkt dat in theorie en hoe gaat dat in de praktijk? Wat levert het op? En hoe verwerk je het in het IOP? In deze workshop krijg je zicht op de praktijk van EVC, de vertaling ervan voor je eigen opleiding en maak je kennis met nieuwe hulpmiddelen.

Deze workshop was onderdeel van het congres ‘Individualisering opleidingsduur, wat betekent dit voor jou?’

Doelgroep:

Aios, opleiders, onderwijskundigen

Eerder gegeven door:

  • Auk Dijkstra (onderwijskundige project RIO)
  • Lieke Lalieu (onderwijskundige project RIO)
  • Loes Swaan (opleider, revalidatiearts, Rijndam Revalidatie)
  • Bianca Robbe-Impelmans (aios revalidatiegeneeskunde, Rijndam Revalidatie)