Workshop Het landelijk opleidingsplan in beweging

Ontwikkeld vanuit: SOM en de Federatie Medisch Specialisten

Omschrijving:

Ontwikkelingen binnen de medische vervolgopleidingen hebben invloed op het landelijke opleidingsplan. In deze workshop achterhaal je met een speciale checklist welke nieuwe ontwikkelingen thuishoren in het landelijke opleidingsplan en wat dit regionaal betekent. Ook is aandacht voor hoe het plan tot stand komt en welke actieve rol de aios hierin (kunnen) spelen. Je krijgt voorbeelden van twee wetenschappelijke verenigingen: hoe pakken zij dit aan?

Deze workshop was onderdeel van het congres ‘Individualisering opleidingsduur, wat betekent dit voor jou?’

Doelgroep:

Aios, opleiders, concilia

Eerder gegeven door:

  • Marieke Bolk (deelprojectleider RIO Onderwijskundige consequenties, onderwijskundige)
  • Annette van Kuijk (opleider, revalidatiearts Jeroen Bosch Ziekenhuis)
  • Frank Smeenk (opleider, longarts Catharina Ziekenhuis)
  • Bianca van Veggel (aios, longgeneeskunde Jeroen Bosch Ziekenhuis)