Workshop Het Opleidingsgesprek

Ontwikkeld vanuit: SOM en de Federatie Medisch Specialisten

Omschrijving:

Als opleider en aios heb je gedurende de vervolgopleiding een reeks gesprekken, zoals beoordelingsgesprekken en voortgangsgesprekken. Deze gesprekken zijn essentieel voor de opleiding. Hoe bereiden aios en opleider zich voor op deze gesprekken? Wat bespreek je en hoe? Wat leg je vast voor latere terugkoppeling, zodat een zinvolle gesprekscyclus ontstaat? In deze workshop gaan we het gesprek daarover aan en worden handvatten aangereikt.

Deze workshop was onderdeel van het congres ‘Individualisering opleidingsduur, wat betekent dit voor jou?

Doelgroep:

Aios, opleiders

Eerder gegeven door:

  • Louis Verschoor (adviseur RGS en project RIO)
  • Judith Gianotten (opleider, gynaecologe, Spaarne Gasthuis Haarlem)
  • Hein Brackel (opleider, kinderarts Catharina Ziekenhuis) 
  • Laura Keukens (aios, kindergeneeskunde VUmc)