Workshop Individualiseren en bedrijfsvoering: gaat dat samen?

Ontwikkeld vanuit: SOM en de Federatie Medisch Specialisten

Omschrijving:

ndividualiseren mag dan wel nodig zijn, gaat het eigenlijk wel samen met een efficiënte bedrijfsvoering? Hoe dan? Het valt niet mee om de bedrijfsvoering zo flexibel te maken dat verschillende leerroutes mogelijk zijn. Je collega’s worstelen ook met deze vraag. In de workshop kun je je voordeel doen met de eerste tussenresultaten van pilots op specifieke onderwerpen binnen dit vraagstuk.
Deze workshop was onderdeel van het congres ‘Individualisering opleidingsduur, wat betekent dit voor jou?

Doelgroep:

Aios, opleiders, ondersteuners

Eerder gegeven door:

  • Lotte Rijksen  (deelprojectleider RIO bedrijfsvoering en incentives)
  • Tiuri van Rossum (onderzoeker project RIO)