Workshop Individualiseren; hoe maken we dat een succes in de regio?

Ontwikkeld vanuit: SOM

Omschrijving:

Deze workshop is ontwikkeld om onderwijskundigen en ondersteuners medische vervolgopleidingen binnen een OOR te trainen op het gebied van individualisering en de implementatie hiervan in de regio. De volgende doelen zijn gesteld voor de deelnemers:

  • Zijn op de hoogte van de ontwikkelingen rond individualisering, EPA’s, Bekwaam verklaren in de medische vervolgopleidingen
  • Zijn zich bewust van de rol die regionalisering in de individualisering van opleiden heeft
  • Kennen op hoofdlijnen de basis-ingrediënten van vernieuwde opleidingsplannen
  • Kennen hun collega’s en stakeholders in de regio en weten deze te vinden
  • Hebben kennisgemaakt met de vertaalslag van landelijke naar regionale/ lokale opleidingsplannen
  • Hebben zicht op welke stappen te ondernemen in het op gang brengen en implementeren van individualisering en bekwaam verklaren in regionale clusters van specialismen
  • Zijn zich bewust van de rol die zij zelf kunnen nemen bij individualisering van opleiden in de eigen regio
  • Hebben de outline van een stappenplan/actieplan ontwikkeld voor de regionale samenwerking van ondersteuners in de implementatie van individualisering

Doelgroep:

Onderwijskundigen en ondersteuners medische vervolgopleidingen in de OOR

Eerder gegeven door:

  • Marieke Bolk (onderwijskundige/Deelprojectleider Onderwijskundige consequenties RIO)
  • Auk Dijkstra (onderwijskundige/RIO)