Workshop Kwaliteitscyclus

Ontwikkeld vanuit: MMV

Omschrijving:

De COC heeft een belangrijke rol in de kwaliteitszorg van de medische opleidingen. In deze workshop komt de regelgeving aan de orde. De deelnemende opleiders gaan aan de slag met het maken van een concreet plan op hoe de kwaliteitscyclus binnen de eigen opleiding gestalte krijgt én de COC maakt afspraken van de wijze waarop zij de kwaliteitscycli in de verschillende opleidingen gaan monitoren.

Doelgroep:

COC’s en opleiders

Eerder gegeven door:

  • Marieke van der Horst (onderwijskundige/MMV-RIO)
  • Corry den Rooyen (onderwijskundige/MMV)