Workshop Portfolio anno 2016: wat moet er anders?

Ontwikkeld vanuit: SOM en de Federatie Medisch Specialisten

Omschrijving:

De nieuwe structurering van de opleidingsinhoud met EPA’s en de aanpak van toetsen en bekwaam verklaren vraagt om een andere inrichting van het digitale portfolio van de aios. Daarbij staat de techniek ook niet stil. Hoe ziet een ideaal portfolio er nu uit? Hoe gebruik je het portfolio zinvol in de opleiding? Hoe kom je van wens, naar ontwerp, naar realisatie? In de workshop ga je met deze vragen aan de slag en krijg je helder wat jouw ‘programma van eisen’ voor het digitaal portfolio is.

Deze workshop was onderdeel van het congres ‘Individualisering opleidingsduur, wat betekent dit voor jou?’

Doelgroep:

Aios, opleiders, concilia, ondersteuners

Eerder gegeven door:

  • Tom Olsthoorn (adviseur project RIO)
  • Ben Tomlow (aios, De Jonge Specialist)
  • Leonora Louter (aios, De Jonge Specialist)
  • Twan van Lieshout (reumatoloog, lid Concilium)

Materiaal: