Patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid is een van de maatschappelijk relevante thema’s die aantoonbaar in iedere vervolgopleiding aan bod moeten komen. In de afgelopen jaren is door een netwerk van ambassadeurs (vooral opleiders) gewerkt aan een visie op patiëntveiligheid en hoe dit vorm kan krijgen in de dagelijkse opleidingspraktijk. Daarvoor zijn diverse materialen ontwikkelend waar je zelf mee aan de slag kan gaan.

Moderne visie op patiëntveiligheid

De gezondheidszorg is gebaat bij een nieuwe kijk op patiëntveiligheid: het zogenoemde ‘Safety 2’-denken. Hierin wordt niet alleen gekeken naar ongewenste gebeurtenissen, maar naar waarom het meestal wél goed gaat. Hiervoor is een lerende cultuur nodig en een goed opleidingsklimaat. Het ontwikkelen van een Just Culture in de ziekenhuizen maakt daar een belangrijk onderdeel van uit.

Ambassadeurs Patiëntveiligheid

Het netwerk van ambassadeurs Patiëntveiligheid, bestaat grotendeels uit opleiders. Zij delen de Safety-2-visie op patiëntveiligheid en komen regelmatig bij elkaar om casussen te bespreken. Het netwerk wordt onderhouden door de Federatie Medisch Specialisten.

Patiëntveiligheid in de vervolgopleiding

Het is belangrijk dat alle aios tijdens hun opleiding kennis maken met de basis van het veiligheidsdenken. Daarnaast is het, voor aios die hier interesse in hebben, mogelijk om zich te profileren op dit onderwerp. 

Wil je meer weten over patiëntveiligheid? Of wil je tijdens een presentatie, workshop of andere bijeenkomst aan de slag met dit onderwerp?
Kijk dan eens op onze workshoppagina. Hier vind je allerlei materialen, zoals een spel, presentaties, video's en artikelen die je hierbij kan gebruiken.

Meer weten over dit onderwerp

 1. Jaap Hamming
  Jaap Hamming

  Voorzitter Werkgroep Patientveiligheid van de Raad Opleiding, Opleider Heelkunde, COC-voorzitter

  LUMC

  Stuur een e-mail

 2. Corry den Rooijen

  Opleidingskundige

  Movation

  Stuur een e-mail

Ook interessant

Medische Vervolgopleidingen