Patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid is een goed thema om nut en noodzaak van competentiegericht opleiden voor het voetlicht te brengen: voor een optimale patiëntveiligheid zijn alle zeven CanMEDS-competenties nodig. De Raad Opleiding van de Federatie vindt het belangrijk dat er in de opleiding aandacht besteed wordt aan patiëntveiligheid. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een enthousiaste groep ambassadeurs.

Moderne visie op patiëntveiligheid

De gezondheidszorg is gebaat bij een nieuwe kijk op patiëntveiligheid: het zogenoemde ‘Safety 2’-denken. Hierin wordt niet alleen gekeken naar ongewenste gebeurtenissen, maar naar waarom het meestal wél goed gaat. Hiervoor is een lerende cultuur nodig en een goed opleidingsklimaat. Het ontwikkelen van een Just Culture in de ziekenhuizen maakt daar een belangrijk onderdeel van uit.

Ambassadeurs Patiëntveiligheid

Het netwerk van ambassadeurs Patiëntveiligheid, bestaat grotendeels uit opleiders. Zij delen de Safety-2-visie op patiëntveiligheid en komen regelmatig bij elkaar om casussen te bespreken. Het netwerk wordt onderhouden door de Federatie Medisch Specialisten.

Een goed klimaat

Essentieel is dat bestuurders en het medisch team samenwerken om een lerende cultuur in het ziekenhuis te realiseren. Een cultuur waarin effectief opgeleid kan worden; een goed opleidingsklimaat kan immers alleen bestaan als er sprake is van een goed werkklimaat, dat weer onlosmakelijk is verbonden met een deugdelijk veiligheidsklimaat.

Patiëntveiligheid in de vervolgopleiding

Alle aios moeten een zekere basis in veiligheidsdenken bijgebracht krijgen. Voor getalenteerde aios of aios die zich willen profileren met patiëntveiligheid is extra onderwijs mogelijk en kunnen de ambassadeurs advies geven.

Meer weten over dit onderwerp

 1. Jaap Hamming
  Jaap Hamming

  Voorzitter Werkgroep Patientveiligheid van de Raad Opleiding, Opleider Heelkunde, COC-voorzitter

  LUMC

  Stuur een e-mail

 2. Corry den Rooijen

  Opleidingskundige

  Movation

  Stuur een e-mail

Ook interessant

Medische Vervolgopleidingen