Privacy Statement

Privacy statement Federatie Medisch Specialisten 1-2-2015

Introductie

De Federatie Medisch Specialisten (de Federatie) neemt uw privacy serieus. In dit Privacy Statement staat hoe de Federatie uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt. Wijzigingen in dit privacy Statement worden op onze website bekend gemaakt en zullen, indien het ingrijpende wijzigingen zijn, ook steeds aan u bekend gemaakt worden.

De Federatie is gevestigd te Utrecht aan de Mercatorlaan 1200. De Federatie treedt op als verantwoordelijke partij voor de verwerking van uw persoonsgegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Federatie is bereikbaar via haar website www.demedischspecialist.nl en het e-mailadres info@demedischspecialist.nl. De wijze van opslaan en het gebruik van uw persoonsgegevens zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer 1581441.

De Federatie is een federatie van verenigingen van medisch specialisten en van verenigingen van klinisch fysici, klinisch chemici en van ziekenhuisapothekers. Door uw lidmaatschap van een van deze wetenschappelijke verenigingen, bent u automatisch aangesloten bij de Federatie. Indien u een medisch specialist bent, bent u via de Federatie tevens automatisch verbonden met de landelijke artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) en indien u in dienstverband werkzaam bent, bent u tevens automatisch lid van de LAD (Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband).